شماره تماس خدمت دهندگان

شماره های تماس اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی

  • ۳۲۲۴۹۲۶۷
  • ۳۲۲۴۹۲۶۸
  • ۳۲۲۳۲۱۲۴

لطفا بعد از پاسخ سیستم گویا بلافاصله داخلی مورد نظر خود را شماره گیری نموده تا با واحد مود نظر خود متصل شوید

سمتنام و نام خانوادگیشماره داخلی
مدیرکلحجة الاسلام و المسلمین منصور امامیمسئول دفتر ۱۶۱ - مدیر کل ۱۰۲
معاون فرهنگی ، آموزشی و پژوهشیحجة الاسلام و المسلمین منصور امامیمسئول دفتر ۱۶۱ - مدیر کل ۱۰۲
معاون اداری و مالیجناب آقای حسین مظاهری۱۰۳
شماره تماس واحد های ارائه دهنده خدمات الکترونیک
موضوع خدمتمسئول مربوطهشماره داخلی
اعزام مبلغین و اساتید فرهنگی-دینی /استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محرومحجة الإسلام والمسلمين امیر علی نجف زاده۱۲۵
صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم/آموزش های عمومی و تخصصی قرآن کریم/تربیت کادر متخصص آموزش قرآن کریمحجة الإسلام والمسلمين حمید رحیم دخت۱۴۳
صدور مجوز کانون‌های فرهنگی تبلیغی/ صدور مجوز انجمن‌های اسلامی/ صدور مجوز هیئات مذهبیجناب آقای ارکان اسلامی۱۲۰
شماره تماس و آدرس واحد های ارائه دهنده خدمت شهرستانی
شهرستان نام مسئول آدرس تلفن نمابر
شاهین دژ حجة الإسلام توحید ایمانی خیابان پیام- جنب اداره مخابرات ۴۶۳۲۰۹۸۱ ۴۶۳۳۰۹۵۲
پیرانشهر حجة الإسلام حسن رهبر خیابان قدس-جنب مصلی حضرت امام(ره) ۴۴۲۲۲۸۰۱-۲، ۴۴۲۲۲۰۰۷ ۴۴۲۲۴۶۰۵
میاندوآب حجة الإسلام عادل نجفيان خیابان کاشانی-کوچه شهدای شهربانی-جنب پروهش سرای آموزش و پرورش ۴۵۲۲۴۸۰۰، ۴۵۲۶۴۲۱۶ ۴۵۲۶۴۵۸۷
چالدران حجة الإسلام حسين حق ويرديزاده خیابان ۱۷شهریور-روبروی جمعیت هلال احمر ۳۴۲۶۷۸۶۰ ۳۴۲۶۶۸۶۹
سلماس حجة الإسلام میلاد اسماعیلی خیابان شهید چمران جنوبی- جنب مصلی امام(ره) ۳۵۲۳۱۰۱۳ ۳۵۲۴۲۳۷۲
بوکان حجة الإسلام سليم ايماني خیابان انقلاب- چهارراه شهرداری- روبروی بانک رفاه ۴۶۲۲۵۹۵۰ ۴۶۲۴۲۸۹۶
مهاباد حجة الإسلام ياسر آقامحمدي خیابان جمهوری اسلامی- کوچه بانک ملی ۴۲۲۲۶۳۷۷ ۴۲۲۲۸۱۵۳
نقده حجة الإسلام سيد سجاد مدني خیابان پاسداران۲- جنب موزه ۳۵۶۲۶۸۵۵ ۳۵۶۳۳۳۵۰
خوی حجة الإسلام مصطفي محمدلو بلوار شهید بهشتی- جنب صدا و سیما ۳۶۴۴۹۹۷۰ ۳۶۴۴۳۹۵۸
ماکو حجة الإسلام رضا ابراهيمي اصل آخر بلوار رسالت- جنب پارک شهریار ۳۴۲۴۹۲۸۰، ۳۴۲۴۰۱۰۳ ۳۴۲۵۰۶۰۹
سردشت حجة الإسلام مرتضي بيگي میدان صلاح الدین ایوبی ۴۴۳۲۵۵۹۰ ۴۴۳۲۲۸۹۳
تکاب حجة الإسلام حمید سیفی نژاد خیابان پارک- داخل پارک ملت ۴۵۵۲۵۴۰۰ ۴۵۵۳۱۹۴۴
ارومیه حجة الإسلام حسن محمدی خیابان امام(ره)- کوی نهم- جنب بیمارستان شفا ۳۲۲۳۰۱۱۳ ۳۲۲۲۱۷۴۰
شوط حجة الإسلام محسن هاشم زاده ورودی شهر-مجتمع اداری-طبقه چهارم ۳۴۲۷۸۱۱۹ ۳۴۲۷۸۱۱۹
چایپاره حجة الإسلام علیرضا حلمی خیابان انقلاب-روبروی فرمانداری-جنب مصلی ۳۶۷۲۸۹۰۵ ۳۶۷۲۱۴۴۴