منشور حقوق شهروندی سازمان تبلیغات اسلامی

کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی با استعانت از خداوند متعال و الهام از تعالیم اسلام و فرمایشات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) با یکدیگر هم پیمان شده و اصل رضایت خداوند ، خدمت رسانی به مردم ، تکریم ارباب رجوع و بهبود مستمر کیفیت خدمات را در راستای اصول و مبانی زیر مهمترین وظایف خود شمرده و آن ها را سر لوحه خود قرار می دهند.

ناظر دانستن خداوند بر اعمال و کردارمان در همه حال
حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی ، انضباط کاری ، خوشروی ، سعه صدر ، متانت در ارتباط با ارباب رجوع
خودداری از پذیرش هرگونه مظاهر فساد مانند توصیه ، رشوه و …
رعایت اصل عدالت ، انصاف و پرهیز از تبعیض در ارایه خدمات به شهروندان
ایجاد بستر بهره مندی شهروندان از سلامت روحی و معنوی
ایجاد زمینه لازم برای برای بهره مندی همه شهروندان از تعالی اخلاقی و برخورداری از فرصت عبادت و خود سازی و تعالی معنوی
ارتباط با مردم و توسعه خدمات الکترونیکی
روان سازی قوانین و مقررات
پایش و ارزیابی وضعیت حقوق و شهروندی در ادارات و مراکز تابعه
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی