منشور اخلاقی کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی
  • کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی با ایمان به اراده خداوند بزرگ و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع نظام به ارایه خدمات به جامعه پرداخته و جلب رضایت جامعه هدف خود را سرلوحه امور قرار می دهند.
  • کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی رسالت خود را گسترش پیام های اصیل اسلامی و قرار دادن اسوه های بیداری ، عزت و رستگاری در برابر دل و دیده حق جویان و ره پویان سربلندی و عظمت دین می دانند.
  • کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی بر تبعیت کامل از ولی فقیه و عدم گرایش به گروه ها و احزاب و صف های خاص سیاسی اعتماد راسخ دارند.
  • کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی با رعایت نظم و آراستگی ، وقت شناسی مسئولیت پذیری و با رعایت ادب ، عدالت و انصاف ، آماده پذیرش نظرات مردم دستگاه ها و نهاد ها و انجام امور خود می باشند.
  • کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی با رعایت اعتدال ، شایستگی ، استحقاق و نیز سنخیت و پرهیز از افراط و تبعیض در جهت اهداف عالی اسلام و نظام گام برمی دارند.
  • کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی استقبال خود را از انتقادها و پیشنهاد های مردم و دستگاه ها در کلیه حیطه های مسئولیتی سازمان و در جهت ارج نهادن به نظرات ، از آن ها به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمت سازمان استفاده می نماید.