گالری تصاویر خبری سازمان تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی

حوزه مدیر کل

حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی بر سر مزار علمای ارومیه

حوزه مدیر کل

جلسه مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با روحانیون چالدران

حوزه مدیر کل

حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در مقبره سید صدرالدین و شهدای جنگ چالدران