شنبه,30 تیر 1403 00:32

مشخصات پرسنل

به منظور اطلاع رسانی شفاف و تکریم ارباب رجوع لیست مسئولین واحد ها و محل دسترسی جهت سهولت پیگیری امور در اختیار شما قرار دارد .

منصور امامی مدیر کل اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۰۲ manager@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۳۰۲    
رحمان خضرلو معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل 32249267-118        
علي اعتمادي کارشناس برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی مساجد اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۱ mosque@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۳۰۱    
سجاد احمدي كارشناسس ساماندهی امورمبلغین و ائمه جماعات اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۶۱ Advertise@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۳۱۸    
يعقوب گلابي ديلمقاني معاون اداری و مالی اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-113 Research@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۲۵۶    
خسرو محمدپور رئيس اداره امور اداری اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱19 Financial@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۲۵۸    
یاسین ستاری رئيس اداره امور مالي و ذيحسابي            
مريم گراوندي كارشناس امور فرهنگي بانوان اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۴۵ ladies@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۲۵۹    
سعيد پرويزي خسرو شاهي کارشناس آموزش اقشارتاثیرگذار اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۱۹ Education@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۲۶۰    
عليرضا يوسفي افشار كارشناس روابط عمومي و اطلاع رساني اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۶۳ public@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۲۶۱    
ادریس آقالو مسئول اداره امور قرآنی اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۴۳ Quran@ido-ag.ir      
سلیمان علیزاده کارشناس تشکل های دینی اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۱ Religion@ido-ag.ir      
ارشد نژاد رجب کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۴۱ cultural@ido-ag.ir      
محمد داداش زاده کارشناس امور قرآنی اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۴۳ Quran@ido-ag.ir      
حسن دوستي كارشناس آموزش اقشار تاثيرگذار اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۴۲ Education@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۲۷۳    
سيدمهدي ساجدي کهنه شهري کارشناس حراست فیزیکی اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۴ protection@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۰    
اسماعيل سفري كارشناس اديان و فرق اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۶۳ cult@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۱    
حجت محمد پور كارشناس حقوقي و املاك اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۱ legal@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۸    
سعيد طالب پور شيشوان رئیس گروه برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۳۵ Info@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۳۰۷    
جعفر آقاپور كمك كارشناس اسناد و مدارك اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۳ documents@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۳۱۱    
ارکان اسلامي تکالو کارشناس مسئول حراست اداره کل  ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۴ protection@ido-ag.ir ۹۲۱۸۷۸۱۲۸۶    
تمامی حقوق محفوظ است. نسخه سامانه : 3.1
تمامی حقوق محفوظ است. نسخه سامانه : 3.1 آخرین بروز رسانی: 1403/04/30