آدرس و شماره تماس اداره کل و ادارات تابعه شهرستان

شهرستانآدرسكد پستي شماره تلفنفكس
اداره تبلیغات اسلامی ارومیهارومیه خیابان امام کوی ۹ (اسلامی) اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی۵۷۱۳۶۳۴۳۶۹۳۲۲۲۰۱۱۳۳۲۲۲۱۷۴۰
اداره تبلیغات اسلامی بوکان بوکان- خیابان انقلاب- چهار راه شهرداری – روبروی بانک رفاه (شعبه مرکزی)۵۹۵۱۸۸۹۵۴۳۴۶۲۲۵۹۵۰ - ۴۶۲۴۲۸۹۷ ۴۶۲۴۲۸۹۶
اداره تبلیغات اسلامی ماکو ماکو- آخر بلوار رسالت- جنب پارک استاد شهریار۵۸۶۱۹۱۷۳۹۹۳۴۲۴۹۲۸۰ - ۳۴۲۴۰۱۰۳ ۳۴۲۵۰۶۰۹
اداره تبلیغات اسلامی سلماس سلماس- خیابان پاسداران- تقاطع خیابان شهید چمران – جنب مصلی امام خمینی (ره)۵۸۸۱۶۴۹۹۹۹۳۵۲۳۱۰۱۳ ۳۵۲۴۲۳۷۲
اداره تبلیغات اسلامی خوی خوی- بلوار شهید بهشتی- جنب صدا و سیما ۵۸۱۳۷۴۸۳۸۸۳۶۴۴۹۹۷۰ ۳۶۴۴۳۹۵۸
اداره تبلیغات اسلامی مهاباد مهاباد- خ جمهوری اسلامی- کوچه بانک ملی۵۹۱۶۷۷۴۶۷۸۴۲۲۲۶۳۷۷ ۴۲۲۲۸۱۵۳
اداره تبلیغات اسلامی پیرانشهر پیرانشهر-خیابان قدس- جنب مصلی امام خمینی (ره)۵۷۸۱۷۳۶۳۸۱۲-۴۴۲۲۲۸۰۱ - ۴۴۲۲۲۰۰۷ ۴۴۲۲۴۶۰۵
اداره تبلیغات اسلامی نقده نقده- خیابان پاسداران ۲- جنب موزه ۵۷۶۱۶۱۹۸۷۷۳۵۶۲۶۸۵۵ ۳۵۶۳۳۳۵۰
اداره تبلیغات اسلامی سردشت سردشت- خیابان امام- میدان صلاح الدین ایوبی- کوچه داروخانه شفا۵۹۶۱۷۷۴۹۷۲۴۴۳۲۵۵۹۰ - ۴۴۳۲۸۶۷۴۴۴۳۲۲۸۹۳
اداره تبلیغات اسلامی شاهین دژ شاهین دژ- خیابان پیام- جنب اداره مخابرات۵۹۸۱۶۱۳۳۹۶۴۶۳۲۰۹۸۱ ۴۶۳۳۰۹۵۲
اداره تبلیغات اسلامی تکاب تکاب- خیابان شهید بهشتی – خیابان پارک – جنب کانون پرورش فکری کودکان۵۹۹۱۸۱۳۶۳۱۴۵۵۲۵۴۰۰ - ۴۵۵۲۵۴۰۱ ۴۵۵۳۱۹۴۴
اداره تبلیغات اسلامی میاندوآب میاندوآب- خ کاشانی – کوچه شهدای شهربانی۵۹۷۱۸۱۸۸۵۵۴۵۲۲۴۸۰۰ - ۴۵۲۶۴۲۱۶۴۵۲۶۴۵۸۷
اداره تبلیغات اسلامی چالدران چالدران- خیابان ۱۷شهریور - روبرو اداره پست ۵۸۷۱۹۴۳۱۴۷۳۴۲۶۷۸۶۰ ۳۴۲۶۶۸۶۹
اداره تبلیغات اسلامی شوط شوط – ورودی شهر – مجتمع اداری – طبقه چهار ۵۸۷۵۱۳۵۵۳۵۳۴۲۷۸۱۱۹ ۳۴۲۷۸۱۱۹