۱۴۰۱-۰۲-۲۸ ۰۵:۱۱

آخرين بروز رسانی(6 اردیبهشت ماه)

ارتباط با همکاران
نام و نام خانوادگی پست سازمانی محل خدمت شماره تماس همراه
منصور امامی مدیر کل اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۰۲ ۹۲۱۸۷۸۱۳۰۲
علي اعتمادي کارشناس برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی مساجد اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۱ ۹۲۱۸۷۸۱۳۰۱
رضا رمضاني پور كارشناس امور عمومي و پشتيباني فرهنگي ارومیه ۳۲۲۵۸۹۳۴-۱۵ ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۴
مصطفي محمدلو رئيس اداره خوی ۳۶۴۴۹۹۷۰ ۹۲۱۸۷۸۱۳۱۲
ياسر آقامحمدي رئيس اداره مهاباد ۴۲۲۲۶۳۷۷ ۹۲۱۸۷۸۱۳۱۵
عادل نجفيان رئيس اداره مياندواب ۴۵۲۲۴۸۰۰ ۹۲۱۸۷۸۱۳۱۶
مرتضي بيگي رئيس اداره سردشت ۴۴۳۲۵۵۹۰ ۹۲۱۸۷۸۱۳۱۷
سجاد احمدي كارشناسس ساماندهی امورمبلغین و ائمه جماعات اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۶۱ ۹۲۱۸۷۸۱۳۱۸
حسن رهبر رئيس اداره پيرانشهر ۴۴۲۲۲۸۰۱-۲ ۹۲۱۸۷۸۱۳۲۰
حسين حق ويرديزاده رئيس اداره چالدران ۳۴۲۶۷۸۶۰ ۹۲۱۸۷۸۱۳۱۹
سيد سجاد مدني رئيس اداره نقده ۳۵۶۲۶۸۵۵ ۹۲۱۸۷۸۱۳۰۳
سليم ايماني رئيس اداره بوكان ۴۶۲۲۵۹۵۰ ۹۲۱۸۷۸۱۳۰۴
توحید ایمانی مسئول اداره شاهین دژ ۴۶۳۲۰۹۸۱
احمد نورپور کارشناس امورفرهنگی وتبلیغ شاهین دژ ۴۶۳۲۰۹۸۱ ۹۲۱۸۷۸۱۲۸۰
رضا ابراهيمي اصل رئيس اداره ماكو ۳۴۲۴۹۲۸۰، ۳۴۲۴۰۱۰۳ ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۳
سجاد جعفرزاده کارشناس امورقرآنی چالدران ۳۴۲۶۷۸۶۰ ۹۲۱۸۷۸۱۲۸۱
حمید سیفی نژاد مسئول اداره تکاب ۴۵۵۲۵۴۰۰ -----
میلاد اسماعیلی مسئول اداره سلماس ۳۵۲۳۱۰۱۳ -----
يعقوب گلابي ديلمقاني كارشناس پژوهشهاي كاربردي اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۰ ۹۲۱۸۷۸۱۲۵۶
خسرو محمدپور رئيس اداره امور مالي و ذيحسابي اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۴۶ ۹۲۱۸۷۸۱۲۵۸
مريم گراوندي كارشناس امور فرهنگي بانوان اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۴۵ ۹۲۱۸۷۸۱۲۵۹
سعيد پرويزي خسرو شاهي کارشناس آموزش اقشارتاثیرگذار اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۱۹ ۹۲۱۸۷۸۱۲۶۰
عليرضا يوسفي افشار كارشناس روابط عمومي و اطلاع رساني اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۶۳ ۹۲۱۸۷۸۱۲۶۱
حمید رحیم دخت مسئول اداره امور قرآنی اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۴۳
ميهن سيف كارشناس امور فرهنگي و تبليغ مهاباد ۴۲۲۲۶۳۷۷ ۹۲۱۸۷۸۱۲۶۳
سلیمان علیزاده کارشناس تشکل های دینی اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۱
فاطمه زوار كارشناس امور فرهنگي و تبليغ نقده ۳۵۶۲۶۸۵۵ ۹۲۱۸۷۸۱۲۶۸
ارشد نژاد رجب کارشناس برنامه ریزی امور فرهنگی اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۴۱
محمد داداش زاده کارشناس امور قرآنی اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۴۳
سيدمحمدمسعود سيدقادري مكري كارشناس امور فرهنگي و تبليغ مهاباد ۴۲۲۲۶۳۷۷ ۹۲۱۸۷۸۱۲۷۱
ادريس خليلي مايا كارشناس امور قرآني مهاباد ۴۲۲۲۶۳۷۷ ۹۲۱۸۷۸۱۲۷۲
حسن دوستي كارشناس آموزش اقشار تاثيرگذار اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۴۲ ۹۲۱۸۷۸۱۲۷۳
علي سامان چيانه كارشناس امور فرهنگي و تبليغ نقده ۳۵۶۲۶۸۵۵ ۹۲۱۸۷۸۱۲۷۴
كريم باقرزاده كارشناس امور قرآني نقده ۳۵۶۲۶۸۵۵ ۹۲۱۸۷۸۱۲۷۵
خضر پروهان کارشناس امور فرهنگي و تبليغ مهاباد ۴۲۲۲۶۳۷۷ ۹۲۱۸۷۸۱۲۷۶
فريده باغبانپور کارشناس امور عمومي و پشتيباني فرهنگي نقده ۳۵۶۲۶۸۵۵ ۹۲۱۸۷۸۱۲۷۷
حسن محمدی مسئول اداره ارومیه ۳۲۲۵۸۹۳۴-۱۱
منصور مصطفي پور كارشناس امور فرهنگي و تبليغ بوكان ۴۶۲۲۵۹۵۰ ۹۲۱۸۷۸۱۲۸۲
محسن هاشم زاده مسئول اداره شوط ۳۴۲۷۸۱۱۹
مصطفي جهاندوست كارشناس امور قرآني نقده ۳۵۶۲۶۸۵۵ ۹۲۱۸۷۸۱۲۸۴
خالد معروف روحي زاد كارشناس امور عمومي و پشتيباني فرهنگي بوكان ۴۶۲۲۵۹۵۰ ۹۲۱۸۷۸۱۲۸۵
ارکان اسلامي تکالو کارشناس مسئول حراست اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۴ ۹۲۱۸۷۸۱۲۸۶
احمد صبوري كارشناس امور فرهنگي و تبليغ ماكو ۳۴۲۴۹۲۸۰، ۳۴۲۴۰۱۰۳ ۹۲۱۸۷۸۱۲۸۸
ابوالفضل مقصودي دورباش كارشناس امور قرآني تکاب ۴۵۵۲۵۴۰۰ ۹۲۱۸۷۸۱۲۸۹
سيدمهدي ساجدي کهنه شهري کارشناس حراست فیزیکی اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۴ ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۰
اسماعيل سفري كارشناس اديان و فرق اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۶۳ ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۱
محمد متدين مسئول خدمات مالي سردشت ۴۴۳۲۵۵۹۰ ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۲
ولي احمدزاده كارشناس امور فرهنگي و تبليغ چالدران ۳۴۲۶۷۸۶۰ ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۵
ميرجواد فخري كارشناس امور اداري و پشتيباني اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۳۶ ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۶
اسماعيل خيري كوكيائي كارشناس امور قرآني ارومیه ۳۲۲۵۸۹۳۴-۱۵ ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۷
حجت محمد پور كارشناس حقوقي و املاك اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۱ ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۸
غلامرضا بنيادي كارشناس امور عمومي و پشتيباني فرهنگي ماكو ۳۴۲۴۹۲۸۰، ۳۴۲۴۰۱۰۳ ۹۲۱۸۷۸۱۲۹۹
طلا فتاح پناه کارشناس امورفرهنگی و تبلیغ سردشت ۴۴۳۲۵۵۹۰ ۹۲۱۸۷۸۱۳۰۵
مجتبي نجف پور كارشناس امور فرهنگي و تبليغ مياندواب ۴۵۲۲۴۸۰۰ ۹۲۱۸۷۸۱۳۰۶
سعيد طالب پور شيشوان كارشناس فن آوري اطلاعات اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۳۵ ۹۲۱۸۷۸۱۳۰۷
ياسين ستاري کويت حسابدار اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۳۳ ۹۲۱۸۷۸۱۳۰۹
الياس موسي پور کارشناس امور عمومي و پشتيباني فرهنگي خوی ۳۶۴۴۹۹۷۰ ۹۲۱۸۷۸۱۳۱۰
جعفر آقاپور كمك كارشناس اسناد و مدارك اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۲۳ ۹۲۱۸۷۸۱۳۱۱
علیرضا حلمی مسئول اداره چایپاره ۳۶۷۲۸۹۰۵
حسین مظاهری معاون اداری و مالی اداره کل ۳۲۲۴۹۲۶۷-۱۰۳