نظر سنجی خدمات

با عرض سلام و ادب، ضمن تشکر از شما جهت خدمت رسانی بهتر خواهشمند است با تکمیل نظرسنجی ما را در ارتقاء کیفیت خدمت رسانی یاری فرمایید.

نام و نام خانوادگی(Required)
۱. برای دریافت چه خدمتی به سایت مراجعه نموده اید؟
۲. اطلاعات ذکرشده درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت چگونه است؟
۳. اطلاعات موجود در بخش راهنمای سایت به چه میزان در دریافت خدمت مفید است؟
۴. پی‌گیری وضعیت درخواست‌ها را چطور ارزیابی می کنید؟
۵. وضعیت دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی در هنگام مراجعه به سایت چگونه است؟
۶. وضعیت عملکرد مناسب سایت هنگام ارائه خدمت (در دسترس بودن سایت، درست بودن لینک ها و . . .) را چطور ارزیابی می کنید؟
۷. مدت زمان انجام کار و مراحل دریافت خدمت .... است.
۸. میزان احساس رضایت شما از خدمت دریافت شده در چه وضعیتی است؟