نظرسنجی: اعزام و توزيع مبلغين و مبلغات در مناسبتهاي ديني و انقلابي

Please enter a number from ۰ to ۱۰۰.
اطلاعات ذکرشده درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت، تا چه میزان مفید بوده است؟
اطلاعات موجود در بخش راهنمای سایت به چه میزان در دریافت خدمت مفید است؟
تا چه میزان درخواست‌های ثبت شده قابلیت پیگیری دارد؟
میزان رضایت شما از کیفیت دریافت مدارک به صورت الکترونیکی، چقدر است؟
میزان رضایت شما از کیفیت و سرعت سایت هنگام ارائه خدمت (در دسترس بودن سایت، درست بودن لینک ها و . . .) چقدر است؟
میزان رضایت شما از مدت زمان انجام کار و مراحل دریافت خدمت چقدر است؟
میزان رضایت شما از خدمت دریافت شده چقدر است؟