جستجو

اعزام مبلغین و اساتید فرهنگی-دینی (۱۷۰۴۱۶۹۳۰۰۰)

شناسه خدمت

شناسه خدمت

اطلاعات

استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم (۱۷۰۴۱۶۹۴۰۰۰)

شناسه خدمت

شناسه خدمت

اطلاعات

ارائه مجوز ایجاد و فعالیت تشکل های دینی و قرآنی (۱۷۰۶۱۶۹۵۰۰۰)

شناسه خدمت

شناسه خدمت

اطلاعات

۱۷۰۶۱۶۹۵۱۱۱

صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی

صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم (۱۷۰۶۱۶۹۶۰۰۰)

شناسه خدمت

شناسه خدمت

اطلاعات

پشتیبانی و حمایت از مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام (۱۷۰۴۲۰۰۷۰۰۰)

شناسه خدمت

شناسه خدمت

اطلاعات

تربیت کادر متخصص آموزش قرآن کریم (۱۷۰۴۲۰۰۸۰۰۰)

شناسه خدمت

شناسه خدمت

اطلاعات

تولید و انتشار اخبار فرهنگی دینی (۱۷۰۶۲۰۱۱۰۰۰)

شناسه خدمت

شناسه خدمت

اطلاعات

حمایت و برگزاری مراسم و جشنواره های فرهنگی-دینی (۱۷۰۴۲۰۱۵۰۰۰)

شناسه خدمت

شناسه خدمت

اطلاعات

۱۷۰۴۲۰۱۵۱۰۱

حمایت و برگزاری مراسم و مناسبتهای دینی و انقلابی

صدور کد تبلیغی مبلغین و مبلغات (۱۷۰۴۲۰۱۶۰۰۰)

شناسه خدمت

شناسه خدمت

اطلاعات

آموزش و تربیت دانش آموزان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت (۱۸۰۲۲۰۱۸۰۰۰)

شناسه خدمت

شناسه خدمت

اطلاعات

صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم (۱۷۰۶۱۶۹۶۰۰۰)

شناسه خدمت

شناسه خدمت

اطلاعات