بیانیه توافق سطح خدمات

مراجعین محترم؛

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

  • این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش ارسال شکایت و گزارش و یا بخش ارتباط با ما یا برای ثبت شکایات از طریق سامانه رسیدگی به شکایات مردمی به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و۲۴ ساعت روز، دارا می باشد.
  • جهت دریافت آدرس یا اطلاعات تماس ادارات تبلیغات اسلامی استان می توانید به بخش اطلاعات تماس ادارات شهرستانی مراجعه فرمایید.
  • جهت دریافت لیست و شماره تماس ارائه دهندگان خدمت می توانید به بخش شماره تماس خدمت دهندگان مراجعه فرمایید
  • جهت دریافت لیست و لینک دسترسی خدمات الکترونیکی می توانید به بخش معرفی خدمات الکترونیکی مراجعه فرمایید

  • این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.
  • تعهدات خدمات الکترونیک دارای شناسه خدمت به شرح زیر می باشد:
ردیفنام خدمت شناسه خدمتتعهدات
۱اعزام مبلغ و مبلغه عمومی در مناسبتهای دینی و انقلابی۱۷۰۴۱۶۹۳۰۰۰پس از تکمیل اطلاعات، مدت زمان دریافت کد دائم حدود ۲ روز می باشد
۲استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم۱۷۰۴۱۶۹۴۰۰۰پس از تکمیل اطلاعات و شرکت در آزمون، مدت زمان مصاحبه و تحقیق حدود یک ماه می باشد
۳صدور مجوز کانونهای فرهنگی تبلیغی۱۷۰۶۱۶۹۵۰۰۰پس از تکمیل اطلاعات، مدت زمان بررسی، تأیید اطلاعات وارد شده و صدور مجوز حدود یک هفته می باشد.
۴صدور مجوز انجمنهای اسلامی۱۷۰۶۱۶۹۷۰۰۰پس از تکمیل اطلاعات، مدت زمان بررسی، تأیید اطلاعات وارد شده و صدور مجوز حدود یک هفته می باشد
۵صدور مجوز هیئات مذهبی۱۷۰۶۱۶۹۸۰۰۰پس از تکمیل اطلاعات، مدت زمان بررسی، تأیید اطلاعات وارد شده و صدور مجوز حدود یک هفته می باشد.
۶صدور مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم۱۷۰۶۱۶۹۶۰۰۰پس از قبولی در آزمون های کتبی و شفاهی و ارائه مدارک، صدور مدرک حدود دوماه می باشد.